Phoenix Books | phoenixbooks.vn

Dịch vụ

Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn từ A - Z trong mọi khâu liên quan đến sách


Biên tập - Biên dịch

Chúng tôi làm việc với bản thảo bằng sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao.

Xuất bản

Dù là ấn phẩm in hay ebook, quyển sách đều sẽ được hoàn thiện đẹp đẽ, gọn gàng.

Truyền thông

Chúng tôi tin rằng những quyển sách hay cũng cần phải được quảng bá.

Phân phối

Chúng tôi hỗ trợ đối tác phân phối sách tới tay độc giả khắp Việt Nam.

Tìm hiểu thêm các dịch vụ khác

Khách hàng của chúng tôi

Tự xuất bản sách để chia sẻ tư duy, lan truyền kiến thức, và hơn thế nữa


Làm thương hiệu

Bất cứ ai muốn xây dựng, phát triển thương hiệu cá nhân hoặc thương hiệu doanh nghiệp.

Quảng bá tư duy, tri thức

Cá nhân/tổ chức muốn nhân rộng tầm ảnh hưởng của các kiến thức, tư duy giá trị.

Đặt dấu ấn

Cá nhân/doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu tạo ra một dấu ấn đáng nhớ, đáng chia sẻ trong cuộc đời.

Phoenix Books có...

Những con số thú vị về chúng tôi


Mọi người nói về chúng tôi


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!