Giới thiệu Phoenix Books - Công ty TNHH Tư vấn Phát hành Phượng Hoàng

PhoenixBooks là đơn vị làm sách văn học, thể thao và kinh tế. Thành lập năm 2015, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại cho độc giả những cuốn sách hay về nội dung, đẹp về hình thức. Chúng tôi luôn mong muốn góp phần xây dựng một cộng đồng đọc sách đông đảo và lành mạnh tại Việt Nam.